Kompetencijos ir veikla

 

 • Klasterio veiklų koordinavimas;
 • Įvairių naudų atnešimas klasterio nariams per verslo ir projektų galimybes, finansavimo pritraukimą, žinių ir patirties pasidalijimą bei bendradarbiavimą;
 • Ilgalaikė patirtis įvairių projektų administravime;
 • Ilgalaikė patirtis dalyvaujant ES finansuojamuose projektuose pagal skirtingas programas (6BP, 7BP, Artemis, Eureka, Eurostars ir t.t.);
 • Gebėjimai prižiūrint žinių įgijimo procesą pagal subrangos sutartis;
 • Žinių valdymas;
 • Moksliniai tyrimai (elektronika, išmanioji tekstilė, sportas, sveikatingumas);
 • Informacinių technologijų taikymas kaip dalis naujų produktų ir paslaugų;
 • Platūs techniniai įgūdžiai, tokie kaip techninės ir programinės įrangos kūrimas;
 • Inovatyvių produktų kūrimas sveikatos technologijų srityje;
 • Sveikatingumo programų vykdymas darbo vietose.